Cart
Favourites
From 14 years old

Conference D’Geschicht vum Kanner- a Jugendtheater zu Lëtzebuerg, Deel 1

Kulturgeschicht Lëtzebuerg
© DR

This conference has had to be postponed. A new date will be announced shortly.

Sorry, this text doesn’t exist in English.

Op d’mannst 200 Joer gëtt zu Lëtzebuerg Theater fir, vun a mat Kanner a Jonke gespillt. Engagéiert Schoulpersonal a Kiercheleit hu Wiichtelcher, Chrëschtspiller, Märercher an Niklosgeschichte lieweg gi gelooss. Spéider hu SchrëftstellerInnen, Ensembelen an Theaterhaiser eege Stécker op d’Bünen uechtert d’Land bei Jugend- a Studentenorganisatiounen, bei Veräiner an a Schoule bruecht. Dorëms geet et an dëser éischter Konferenz. 

Eng zweet Konferenz (12. Juni 2024) weist, wéi nei Kulturinstitutiounen an d’Programmatioun vu Lëtzebuerg Kulturhaaptstad 2007“ de Kanner- a Jugendtheater am 21. Joerhonnert professionaliséiert hunn.

An dat passt! Well, fir et mam Guy Rewenig sengem Theaterstéck vun 1976 ze soen: Kanner sinn och Leit“.